Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

9514 ebee 500
8138 243e 500

February 25 2019

3157 4024
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
5683 e42f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll

February 21 2019

0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viadiscort discort
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaoll oll
3132 0d25 500
Reposted fromjanka89 janka89 viaoll oll
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoll oll
1801 16c4
vein porn.
Reposted byVostokmalinowowalajlatoffifeeinvinciblelovekillsslowlymadziapekforbidden1
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi vialucasthelocust lucasthelocust
0611 d297 500
Reposted fromsavatage savatage vialucasthelocust lucasthelocust

February 20 2019

2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viaoll oll
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viaoll oll
8175 d74d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
2347 a85c 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoll oll
3259 fb5e
zupa w 2019
Reposted fromsouporn souporn viaoll oll
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl